-------------------

Buffet Lẩu 169K – Lẩu Sơn Tùng Trần Đại Nghĩa

    119.000 

    Buffet Lẩu 169K áp dụng ưu đãi cho 2 khung giờ:

    1. Từ 10h00 – 13h30 – Áp dụng từ nay đến hết 31/3/2024: Giảm 30% còn 119.000đ cho khách hàng chẵn (Khách hàng thứ 2,4,6,8,…..)
    2. Từ 17h00 – 22h00 – Áp dụng từ nay đến hết 31/3/2024: Giảm 25% còn 127.000đ cho khách hàng chẵn (Khách hàng thứ 2,4,6,8,…..)